IR KONSULT

IR Konsult är ett företag i Sunne, Värmland, som
utför termofotografering med analys och utvärdering.

ir vågor

Med mobil kamerautrustning besöker vi dig på plats och utför vår undersökning.
Ett översiktligt och lättförståeligt protokoll med tillhörande termografer upprättas och presenteras.

 

Kontakt: Lars Ramström. Storgatan 21. 686 33 Sunne.
Tel. 0565-711 689. Mobil: 070-760 20 12
E-post: lars@irkonsult.com

www.irkonsult.com